Osteopathie

Osteopathie Mechelen

In de praktijk te Mechelen worden technieken vanuit de osteopathie gebruikt tijdens de behandelingen.

Ruben heeft er de zes jaar durende opleiding Osteopathie in het FICO te Antwerpen opzitten. Alle kennis die hij verwierf tijdens zijn opleiding past hij toe tijdens de behandelingen.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een geneeswijze die steunt op 4 pijlers:

  1. De structuur van het lichaam past zich aan de functie die nodig is aan. Als een osteopaat, omgekeerd, bepaalde functies accentueert, verandert op termijn de structuur zelf.
  2. Elke plaats in het lichaam wordt voorzien van voedingsstoffen en heeft nood aan de afvoer van afvalstoffen. Het is het doel van een osteopaat om deze wisselwerking te optimaliseren, wat men de arterial rule noemt.
  3. Ons lichaam wordt bekeken vanuit een holistische visie: het lichaam is een geheel. De subsystemen kunnen elkaar onderling beïnvloeden.
  4. Het lichaam is steeds op zoek naar een evenwicht.

Health in Progress

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x